ข่าวประชาสัมพันธ์ / เอกสารดาวน์โหลด

# หัวข้อ ครั้งที่ ปีงบ อำเภอ วันที่โพสต์ เปิดอ่าน
1 แผนงบลงทุนก่อสร้าง 5 ปี (พ.ศ. 2567 - 2571) 2566 10/02/2566
2 เอกสารตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 1 2566 07/02/2566
3 คำสั่งนิเทศงาน ปีงบประมาณ 2566 2566 07/02/2566
4 แผนปฏิบัติการ เมืองสงขลา ปีงบ 2565 1 2565 เมืองสงขลา 25/07/2565
5 แผนปฏิบัติการ หาดใหญ่ ปีงบ 2565 1 2565 หาดใหญ่ 25/07/2565
6 แผนปฏิบัติการ จะนะ ปีงบ 2565(2) 1 2565 จะนะ 25/07/2565
7 แผนปฏิบัติการ จะนะ ปีงบ 2565 (1) 1 2565 จะนะ 25/07/2565
8 แผนปฏิบัติการ กระแสสินธุ์ ปีงบ 2565 1 2565 กระแสสินธุ์ 25/07/2565
9 แผนปฏิบัติการ สิงหนคร ปีงบ 2565 1 2565 สิงหนคร 25/07/2565
10 แผนปฏิบัติการ สะบ้าย้อย ปีงบ 2565 1 2565 สะบ้าย้อย 25/07/2565
หน้า 1 / 5