ข่าวประชาสัมพันธ์ / เอกสารดาวน์โหลด

# หัวข้อ ครั้งที่ ปีงบ อำเภอ วันที่โพสต์ เปิดอ่าน
31 สรุปนิเทศ คปสอ.สทิงพระ รอบ 1 ปีงบ 2565 1 2565 สทิงพระ 24/07/2565
32 สรุปนิเทศ คปสอ.กระแสสินธุ์ รอบ 1 ปีงบ 2565 1 2565 กระแสสินธุ์ 24/07/2565
33 สรุปนิเทศ คปสอ.ระโนด รอบ 1 ปีงบ 2565 1 2565 ระโนด 24/07/2565
34 สรุปนิเทศ คปสอ.ควนเนียง รอบ 1 ปีงบ 2565 1 2565 ควนเนียง 24/07/2565
35 สรุปนิเทศ คปสอ.บางกล่ำ รอบ 1 ปีงบ 2565 1 2565 บางกล่ำ 24/07/2565
36 สรุปนิเทศ คปสอ.รัตภูมิ รอบ 1 ปีงบ 2565 1 2565 รัตภูมิ 24/07/2565
37 สรุปนิเทศ คปสอ.เมืองสงขลา รอบ 1 ปีงบ 2565 1 2565 เมืองสงขลา 24/07/2565
38 แบบฟอร์มสรุปข้อค้นพบ นวัตกรรม โอกาสพัฒนา 2 2565 22/07/2565
39 แบบฟอร์มติดตามการนิเทศงาน 2 2565 22/07/2565
40 คู่มือการทำแบบประเมิน PMQA 2 2565 22/07/2565
หน้า 4 / 5