อำเภอจะนะ

เอกสารประกอบการนิเทศฯ | อำเภอจะนะ

# หมวดหมู่ หัวข้อ ครั้งที่ ปีงบ อำเภอ วันที่โพสต์ เปิดอ่าน
1 Onepage สรุปการนิเทศ onepage ผู้รับนิเทศ..คปสอ.จะนะ 1.67 1 2567 จะนะ 07/05/2567
2 Onepage สรุปการนิเทศ onepage ทีมผู้นิเทศ คปสอ.จะนะ 1.67 1 2567 จะนะ 07/05/2567
3 ไฟล์นำเสนอ จะนะ 2 2566 จะนะ 24/11/2566
4 รายงานสรุปการนิเทศ สรุปนิเทศ คปสอ.จะนะ 2.66 2 2566 จะนะ 24/11/2566
5 Onepage สรุปการนิเทศ OP จะนะ 2.66 2 2566 จะนะ 24/11/2566
6 รายงานสรุปการนิเทศ สรุปผลการนิเทศ คปสอ.จะนะ.1.66 1 2566 จะนะ 09/05/2566
7 Onepage สรุปการนิเทศ onepage คปสอ. จะนะ 1 66 1 2566 จะนะ 09/05/2566
8 ไฟล์นำเสนอ นำเสนอ คปสอ.จะนะ ...1.66 1 2566 จะนะ 07/03/2566
9 แผนปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตร์...จะนะ 1 2566 จะนะ 09/02/2566
10 รายงานสรุปการนิเทศ สรุปผลนิเทศ คปสอ.จะนะ 2 2565 จะนะ 05/01/2566
12
หน้า 1 / 2