อำเภอสะเดา

เอกสารประกอบการนิเทศฯ | อำเภอสะเดา

# หมวดหมู่ หัวข้อ ครั้งที่ ปีงบ อำเภอ วันที่โพสต์ เปิดอ่าน
1 Onepage สรุปการนิเทศ onepage ผู้รับนิเทศ..คปสอ.สะเดา 1.67 1 2567 สะเดา 07/05/2567
2 Onepage สรุปการนิเทศ onepage ทีมผู้นิเทศ คปสอ.สะเดา 1.67 1 2567 สะเดา 07/05/2567
3 ไฟล์นำเสนอ สะเดา 2 2566 สะเดา 24/11/2566
4 รายงานสรุปการนิเทศ สรุปนิเทศ คปสอ.สะเดา 2.66 2 2566 สะเดา 24/11/2566
5 Onepage สรุปการนิเทศ OP สะเดา 2.66 2 2566 สะเดา 24/11/2566
6 รายงานสรุปการนิเทศ สรุปการนิเทศ คปสอ.สะเดา1.66 1 2566 สะเดา 09/05/2566
7 Onepage สรุปการนิเทศ onepage.....คปสอ.สะเดา.1.66 1 2566 สะเดา 07/03/2566
8 ไฟล์นำเสนอ นำเสนอ คปสอ.สะเดา 1.66 1 2566 สะเดา 07/03/2566
9 แผนปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตร์...สะเดา 1 2566 สะเดา 07/02/2566
10 รายงานสรุปการนิเทศ สรุปผลนิเทศ คปสอ.สะเดา 2 2565 สะเดา 05/01/2566
12
หน้า 1 / 2