สรุปผลการนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

โซน

# โซน อำเภอ
1 โซนเฟื่องฟ้า เมืองสงขลา
2 โซนเฟื่องฟ้า รัตภูมิ
3 โซนเฟื่องฟ้า ควนเนียง
4 โซนเฟื่องฟ้า บางกล่ำ
5 โซนชบาแดง จะนะ
6 โซนชบาแดง นาทวี
7 โซนชบาแดง เทพา
8 โซนชบาแดง สะบ้าย้อย
9 โซนลีลาวดี สะเดา
10 โซนลีลาวดี หาดใหญ่
11 โซนลีลาวดี นาหม่อม
12 โซนลีลาวดี คลองหอยโข่ง
13 โซนกระดังงา สทิงพระ
14 โซนกระดังงา ระโนด
15 โซนกระดังงา กระแสสินธุ์
16 โซนกระดังงา สิงหนคร