ระบบนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

การนิเทศงานฯ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

โซน อำเภอ ก่อนการนิเทศ สรุปการนิเทศ ผล PMQA
1 โซนเฟื่องฟ้า เมืองสงขลา
2 โซนเฟื่องฟ้า รัตภูมิ
3 โซนเฟื่องฟ้า ควนเนียง
4 โซนเฟื่องฟ้า บางกล่ำ
5 โซนชบาแดง จะนะ
6 โซนชบาแดง นาทวี
7 โซนชบาแดง เทพา
8 โซนชบาแดง สะบ้าย้อย
9 โซนลีลาวดี สะเดา
10 โซนลีลาวดี หาดใหญ่
11 โซนลีลาวดี นาหม่อม
12 โซนลีลาวดี คลองหอยโข่ง
13 โซนกระดังงา สทิงพระ
14 โซนกระดังงา ระโนด
15 โซนกระดังงา กระแสสินธุ์
16 โซนกระดังงา สิงหนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ / เอกสารดาวน์โหลด

# หัวข้อ ครั้งที่ ปีงบ อำเภอ วันที่โพสต์ เปิดอ่าน
1 เอกสารตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 1 2566 07/02/2566
2 คำสั่งนิเทศงาน ปีงบประมาณ 2566 2566 07/02/2566
3 แผนปฏิบัติการ เมืองสงขลา ปีงบ 2565 1 2565 เมืองสงขลา 25/07/2565
4 แผนปฏิบัติการ หาดใหญ่ ปีงบ 2565 1 2565 หาดใหญ่ 25/07/2565
5 แผนปฏิบัติการ จะนะ ปีงบ 2565(2) 1 2565 จะนะ 25/07/2565
6 แผนปฏิบัติการ จะนะ ปีงบ 2565 (1) 1 2565 จะนะ 25/07/2565
7 แผนปฏิบัติการ กระแสสินธุ์ ปีงบ 2565 1 2565 กระแสสินธุ์ 25/07/2565
8 แผนปฏิบัติการ สิงหนคร ปีงบ 2565 1 2565 สิงหนคร 25/07/2565
9 แผนปฏิบัติการ สะบ้าย้อย ปีงบ 2565 1 2565 สะบ้าย้อย 25/07/2565
10 เอกสารตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2565 2 2565 25/07/2565